World Curling Report

International Mixed Doubles Sochi -- Ranking

Nov 7 - 10, 2019
Team Prize (CDN) Points
1.   Perret/Rios $4,661  35.992 
2.   Fomina/Stukalsky $2,663  26.394 
3.   Szekeres/Nagy $1,997  21.595 
4.   Telnova/Puzanov $1,332  19.196 
5.   Moskaleva/Eremin $666  14.397 
5.   Fakhurtdinova/Lysakov $666  14.397 
5.   Strelkova/Zhukovsky $666  14.397 
5.   Privivkova/Ali $666  14.397 
9.   Rupp/Wunderlin $---  5.399 
9.   Morozova/Goryachev $---  5.399 
9.   Vermelin/Wingfors $---  5.399 
9.   Ignatenko/Mironov $---  5.399 
9.   Kardapoltseva/Vaskov $---  5.399 
14.   Dudko/Velichko $---  3.599 
14.   Kulikova/Kulikov $---  3.599 
14.   Tkach/Meshkovich $---  3.599 
14.   Polikarpova/Grekhnev $---  3.599 
18.   Venevtseva/Groshev $---  1.800 
18.   Tolstova/Kuznetsov $---  1.800 
18.   Trukhina/Vlasenko $---  1.800 
18.   Komleva/Isak $---  1.800 

Recent News

Recent
Quebec's Bedard has High Hopes for Rookie Week

Quebec's Bedard has High Hopes for Rookie Week

Rookie skips Alek Bedard (Quebec)(Photo by Anil Mungal) and Jake Higgs (Nunavut) enjoying first-time out at the Brier.

Curling Blogs

Facebook Feed

Twitter Feed

To top ↑